Platphorma V10.4 - Manual de utilizare 
- Consumuri proprii

Consumuri proprii

 

Acest modul asigura gestionarea consumurilor proprii sau a consumurilor de materiale, materii prime etc., ce se fac pentru lucrarile efectuate la diversi beneficiari. Se asigura descarcarea on-line a stocului pentru articolele consumate, a obtinerii rapoartelor si centralizatoarelor specifice (pe utilaj, articol, beneficiar etc.).

Accesarea modulului – se face din ecranul principal selectind punctul de lucru dorit (fiind baze de date diferite pe punct de lucru) si  apasind butonul ‘Consumuri’.

Adaugarea unui bon de consum :

 

In acceptiunea sistemului Platphorma, bonul de consum are doua componente :

1.      Antetul si subsolul bonului de consum - ce cuprind data bonului de consum, datele de identificare ale beneficiarului, utilajului etc. ;

2.      Specificatiile cosumului – ce cuprind articolele consumate ;

Adaugarea unui bon de consum se face apelind butonul ‘Adauga’ din ecranul ‘Consumuri proprii’. Elementele ce trebuie definite sunt urmatoarele  (cele marcate cu ‘*’ sunt obligatorii) :

1.Elemente de antet si subsol :

 • Data cosumului * (ziua, luna si anul fiind date de data generala a sistemului) ;
 • Numarul consumului * - acest camp se va incrementa automat cu 1 la urmatoarea adaugare ;

ATENTIE ! NU SE POT INTRODUCE DOUA CONSUMURI CU ACELASI NUMAR !

ATENTIE ! IN ACEST CAMP NU SE POT INTRODUCE DECAT NUMERE !

 • Beneficiar * - beneficiarul se selecteaza din lista de beneficiari ce se deschide prin apasarea butonului ‘Alege firma’ plasat intre campul de cod si denumire al beneficiarului ; Daca utilizatorul cunoaste codul beneficiarului il va putea tasta direct in primul  camp de la ‘Beneficiar’ (cod). In acest mod programul va selecta automat beneficiarul ; De mentionat ca in acest camp se pot scrie primele litere din denumire – in acest fel, programul va deschide ‘Lista de beneficiari’ cu cursorul pozitionat pe prima inregistrare ce incepe cu grupul de litere specificat de operator ;

Daca un beneficiar nu exista in lista, aceasta poate fi adaugat direct din acest modul, utilizind butonul ‘Adauga’ din fereastra ‘Alege beneficiar’ ;

 • Utilaj – se poate specifica utilajul pentru care s-a facut consumul .

2.      Specificatii :

Pentru adaugarea articolelor, se vor respecta urmatorii pasi :

a.       se apasa butonul ‘Adauga articole’ din cadrul bonului de consum ;

b.      se va deschide fereastra ‘ Specificatie’, in care operatorul va trebui sa specifice urmatoarele elemente :

 • Articolul consumat – se selecteaza din lista de articole ce se deschide prin apasarea butonului ‘Specificatie’ plasat intre campul de cod si denumire al articolului ; Daca utilizatorul cunoaste codul articolului il va putea tasta direct in campul de cod articol. In acest mod programul va selecta automat articolul vandut ; De mentionat ca in acest camp se pot scrie primele litere din denumire – in acest fel, programul va deschide ‘Lista de articole’ cu cursorul pozitionat pe prima inregistrare ce incepe cu grupul de litere specificat de operator ;

·        Cantitatea – se tasteaza de operator (numeric cu 4 zecimale) ;

·        Pretul unitar – este propus automat de sistem ca fiind ultimul pret de furnizor ; Acesta poate fi modificat de catre utilizator ;

·        Valoarea fara TVA – este determinata automat de program prin inmultirea cantitatii cu pretul fara TVA ;

·        Butonul ‘Custodie’ – se poate apasa pentru selectarea custodiei (in cazul in care se lucreaza cu custodii – vezi modulul ‘gestiune’ – ‘custodii’) ;

·        Butonul ‘Gestiune’ – permite schimbarea gestiunii de facturare pentru cazul in care pe o borderou sunt cuprinse specificatii din gestiuni diferite ;

In cazul in care consumul este purtator de TVA (protocol, publicitate etc.), utilizatorul va bifa optiunea ‘Poarta TVA – Da’. In acest fel vor deveni active urmatoarele campuri :

 • TVA – este determinata automat de program ; Daca operatorul doreste alta valoare, va debifa ‘TVA automat’ si va modifica valoarea TVA ;
 • Valoare cu TVA - este determinata automat de program ; Daca operatorul doreste alta valoare, va debifa ‘TVA automat’ si va modifica valoarea cu  TVA, corelat cu modificarea TVA ;
 • Tipul de TVA – este propus in mod automat de program conform definirii articolului in nomenclator (vezi modulul Nomenclator articole) ; Poate fi modificat de catre utilizator ;

Pentru a incheia se apasa OK sau se tasteaza ENTER.

OBSERVATIE : PE BONURILE DE CONSUM NU SE ADMIT CANTITATI NEGATIVE.

Listarea bonului de consum se face utilizind unul din butoanele de print din cadrul consumului, in functie de tipul imprimantei si formatul borderoului ;

Modificarea specificatiilor unui bon de consum :

Se face apelind butonul ‘Modifica’ din cadrul bonului de consum ;

Stergerea specificatiilor unui bon de consum :

Se face apelind butonul ‘Sterge’ din cadrul consumului;

Modificarea unui bon de consum :

Se face apelind butonul ‘Modifica’ din fereastra ‘Consumuri proprii’ ;

Stergerea unui bon de consum :

Se face apelind butonul ‘Sterge’ din fereastra ‘Consumuri proprii’ dupa stergerea tuturor specificatiilor ;

Meniurile modulului ‘Consumuri proprii’:

 

Consumuri:

 • Adauga– adauga bon de consum ;
 • Modifica – modifica bon de consum ;
 • Sterge – sterge bon de consum ;
 • Recitire – reciteste baza de date ;
 • Cauta – cauta un bon de consum  in functie de criteriul dupa care este sortata baza de date (vezi meniul sortare);
 • Totaluri – calculeaza totalul listei de consumuri proprii;
 • Recalcul – recalculeaza consumurile, actualizind adaosul realizat pe fiecare specificatie; Pentru a fi relevant, trebuie mai intai calculata fisa de magazie in gestiunea corespunzatoare punctului de lucru ;

Selectie:

Prin selectie se intelege marcarea inregistrarilor ce respecta o conditie cu ‘*’ in campul ‘Sel’. Pentru a ramane la ecran doar inregistrarile marcate se va actiona comanda ‘Selectate’ din meniul Sortare.

 • Formula – permite selectii complexe, dupa o formula;

Sortare:

Prin sortare se intelege ordonarea inregistrarilor dupa un anumit criteriu si/sau afisarea la ecran a inregistrarilor care respecta un anumit criteriu.

 • Data – ordoneaza consumurile dupa data emiterii (in luna);
 • Selectate - afiseaza doar inregistrarile ce au valoarea ‘*’ in campul ‘sel’ ;

Urmarire :

 • Fisa Beneficiar – realizeaza o centralizare a tuturor consumurilor efectuate in luna respectiva catre un anumit beneficiar, specificat de operator ;
 • Fisa Utilaj – realizeaza o centralizare a tuturor consumurilor efectuate in luna respectiva catre un anumit utilaj, specificat de operator ;
 • Fisa Beneficiar pe perioada – realizeaza o centralizare a tuturor consumurilor efectuate pe o perioada catre un anumit beneficiar, specificat de operator ;
 • Fisa Utilaj pe perioada – realizeaza o centralizare a tuturor consumurilor efectuate pe o perioada catre un anumit utilaj, specificat de operator ;

Operatiuni:

 • Lista specificatii – realizeaza un desfasurator ce cuprinde toate specificatiile bonurilor de consum din luna respectiva ; Aceasta comanda se poate utiliza si numai pentru bonurile de consum selectate ;
 • Fisa sah – realizeaza fisa sah a tuturor consumurilor proprii din lista ;
 • Preia CDA -  preia cod activitate conform matricei ce se defineste in meniul SAL ;

SAL:

Acest meniu este rezervat in general producatorului, integratorului sau administratorului de sistem. Nu se recomanda folosirea sa decat la recomandarea expresa a producatorului !

 • Configurare Tip->Cheltuiala – permite definirea unei matrici de repartizare a cheltuielilor pe centre de cost in functie de tipul reperelor consumate.


Realizat de Soft Systems  pentru Soft Agency SRL.

Copyright  1993 - 2010 Soft Agency. Toate drepturile rezervate