Platphorma V10.4 - Manual de utilizare 
- Obiecte de inventar

Obiecte de inventar


Obiecte Inventar Noi

Aici se vor prelua Obiectele de inventar introduse prin  Acte Primite(NIR) ,Facturi Import si  Deconturi Complexe. La adaugarea articolului pe acte se va alege tipul Ob. Inv (in specifiatia actului).

Se poate defini in Configurari un Tip Obiecte de inventar(ex: litera O la Tip Reper).

Daca se adauga configurarea  TIPOBINVENTAR=O  la adaugare articol obiect inventar pe cele 3 acte, va pune automat bifa pe Ob.Inv.(dreapta sus )

Dupa adaugarea pe acte a obiectelor de inventar  in Obiecte Inventar Noi se da meniul :

Operatiuni/Preia Obiecte Inventar Noi   ---  care va prelua din toate punctele de lucru obiectele de inventar introduse in luna curenta

Meniul Operatiuni \Calcul Fisa va calcula fisa Obiectului de inventar unde va adauga transferurile in folosinta ale obiectului de inventar nou.

(data,catre ce persoana si ce sectie a fost dat in folosita obiectul de inventar).

Transfer in Folosinta Obiecte Inventar Noi

Aici se vor adauga obiectele de inventar noi care se dau in folosinta.

Se va preciza Cantitatea (nu poate fi mai mare decat exista in lista cu obiecte inventar noi), persoana si sectia la care se da in folosita obiectul de inventar.

La alegerea persoanei exista 2 variante:

1.  Daca programul este integrat  cu BANI  2006  in lista de persoane vor apare salariatii din BANI 2006. ( daca in lista de unde se selecteaza persoanele in obiecte inventar se da buton dreapta de mouse copiaza Pers.dbf va copia pers.dbf di subdirectorul PERS in Subdirectorul GEN).

Daca se adauga persoane noi in BANI 2006   pentru a putea fi vizualizate si in Obiecte de Inventar se calculeaza un  centralizator in  Salarii -- BANI 2006--.

2. Daca programul nu este integrat cu Bani 2006 se adauga configurarea :PERSPLATPH8=DA.< /FONT>

Aceasta configurare va permite adaugarea de persoane (in Pers.dbf din GEN  Platphorma)  cu informatiile Marca ,Nume si Prenume.

ATENTIE!!!!! Daca dupa adaugarea persoanelor in varianta 2, se realizeaza legatura intre Programul Platphorma8  si  BANI 2006  se va copia PERS.dbf  din  GEN \Platphorma8(Platph8)  in Bani 2006 (Plsal8)  si se vor  modifica persoanele(cu datele necesare in BANI 2006  Cnp,Sbaza,Tip Salar...etc)--CU al persoanei sa fie acelasi cu cel legat de Obiecte Inventar ---

Dupa legatura cu Bani 2006 se va stege configurarea PERSPLATPH8=DA


Dupa adaugarea unui obiecte de inventar aici programul va genera un Obiect de Inventar in lista de  Obiecte de Inventar Date in Folosinta.

Se va putea selecta o Persoana Destinatie sau o Sectie Destinatie.

In Fereastra de Editare Transfer in Folosinta obiect de inventar nou exista si un buton de Print cu care se poate lista transferul obiectului in formatul dorit.(data,persoana,obiect inventar,sectia)

Obiecte Inventar Date in Folosinta

Aici se gasesc toate obiectele de inventar date in folosinta . Din meniul Selectie se poate selecta o persoana sau o sectie.

Exista doua butoane de cautare:

Primul pentru cautarea dupa Nume Obiect Inventar sau Dupa Cod(inainte de cautare se va sorta lista din meniul Sortare dupa criteriul de cautare dorit--Nume sau Cod ---

Al doilea buton pentru cautarea dupa numele persoanei care are in custodie ob. inventar.

Meniul Operatiuni \Calcul Fisa va calcula fisa obiectului de inventa dat in folosinta. (de unde vine ,sau daca a fost transferat  la alta persoana,data transfer,cantitate ).

Pe Buton  dreapta mouse exista si o preluare a obiectelor de Inventar din Gestiune. (pentru cazul in care se lucra cu programul Platphorma inainte de a instala modulul obiecte de inventar).

Functia va prelua obiectele de inventar aflate in Gestiune(este bine sa fie preluate la inceputul unei luni cand pe stoc nu exista intrari de obiecte de inventar  --atunci vor veni de 2 ori  si din gestiune si din Acte in Lista Obiecte de inventar noi--

Functia va cere tipul de reper folosit pentru Obiecte de Inventar in nomenclator si campul unde sa afla data intrarii(daca a fost folosit la adaugarea obiectului de inventar pe nomenclator

Daca nu exista un camp cu data intrarii se va alege CANCEL ( la confirmarea daca exista un camp cu data intrarii)  sau se va sterge  CARACT . 

Daca nu exista data intrarii  ---functia va adauga pe data intrarii data curenta din Platphorma--.

Dupa preluare se va intra cu modifica si se va selecta persoana si sectia la care este dat in folosinta Obiectul de Inventar.

Functia se va da o sigura data la inceputul lucrului cu modulul Obiecte Inventar.

Apoi toate obiectele de inventar vor veni din acte(Obiecte de Inventar noi).


In Meniul Situatii exista o situatie valorica centralizata pe persoane sau pe sectii :

In Meniul Tabel exista optiunea Sterge Obiecte de Inventar Selectate care va sterge obiectele de invenatr selectate numai daca au cantitatea=0


Pe buton dreapta de mouse exista optiunea :

Schimba Persoana la Selectate  care va schimba persoana la Obiectele de Inventar selectate. (daca obiectul de inventar nu a venit  transferate din obiecte de inventar noi sau prin transfer de la alta persoana ) 


Transfer Obiecte Inventar Date in Folosinta

Aici se vor transfera articolele date in folosinta de la o persoana la alta. In urma  transferului daca cantitatea transferata este diferita de cantitatea existenta dintr-un obiect de inventar la o persoana se va crea un nou obiect de inventar in lista Obiecte inventar in Folosinta cu noua persoana.

Daca cantitatea este aceeasi se va schimba numai persoana si sectia in lista Obiecte inventar in Folosinta.

In meniul Selectie se poate face selectie fie dupa Persoana Sursa / Persoana Destinatie  sau Sectie Sursa / Sectie Destinatie.

Realizat de Soft Systems  pentru Soft Agency SRL.

Copyright  1993 - 2010 Soft Agency. Toate drepturile rezervate